Een 50-jarige bestuurder van een auto wordt van achteren aangereden door een andere auto. Na dit ongeval heeft betrokkene samen met de bestuurder van de andere auto het schadeformulier ingevuld en vervolgens heeft hij zijn weg vervolgd.

Whiplash door aanrijding

Enkele uren later krijgt hij pijn in zijn nek en in zijn achterhoofd. Er ontstaan ook tintelingen in de nek. De volgende dag heeft betrokkene veel spierpijn en voelt hij zich belabberd. De hoofdpijn en de nekpijn blijven bestaan en betrokkene slaapt slecht vanwege de pijn. In verband met deze klachten gaat hij na enkele dagen naar zijn huisarts, die hem rust adviseert en pijnstillers voorschrijft. Betrokkene wordt in verband met het volharden van de klachten verwezen naar de fysiotherapeut en volgt een revalidatieprogramma. Nadat hij aanvankelijk heeft moeten stoppen met werken, is hij na 5 tot 6 maanden zijn werk weer geleidelijk gaan opbouwen. Uiteindelijk kan hij zijn klachten redelijk hanteren en kan hij ook weer redelijk functioneren, ondanks het feit dat hij niet klachtenvrij is.

Tweede verkeersongeval

Enkele jaren later wordt de man opnieuw in zijn auto tijdens stilstand van achteren aangereden. Betrokkene heeft het papierwerk wederom zelf met de andere bestuurder afgehandeld en heeft daarna zijn auto naar de garage gebracht. Zijn pijnklachten in de nek en het achterhoofd worden in de dagen na dit tweede ongeval weer veel heviger en betrokkene heeft zich daarom na twee weken ziekgemeld bij zijn werkgever.

Letselschade na whiplash

Betrokkene heeft pijn in zijn gehele hoofd. Hij heeft het gevoel alsof hij een strakke badmuts op heeft. Dit gevoel is er de gehele dag door. Hij heeft hierbij ook soms een tintelend gevoel in zijn hoofd. Hij is ‘s morgens ongeveer anderhalf uur bezig om op gang te komen en de pijn te bestrijden. Hij kan geen licht- of geluidsprikkels verdragen en heeft moeite met zich te concentreren. Ook heeft hij moeite om meerdere dingen tegelijk te doen. Na ongeveer een kwartier lezen gaat hij wazig zien. Hij slaapt slecht en is heel snel vermoeid. Hij kan door de chronische vermoeidheid slechts kleine stukjes in de auto rijden. Betrokkene wordt nog behandeld door een fysiotherapeut en is onder behandeling bij een acupuncturist. De klachten beperken hem in zijn sociale activiteiten; hij gaat minder naar feestjes en naar het theater.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Via zijn bedrijfsarts heeft hij een revalidatie trainingsprogramma gevolgd waar hij veel baat bij heeft gehad. Betrokkene werkte gedurende 32 uur per week als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Hij had na het ongeval zijn werk weer tot 80% opgebouwd, toen hij door een reorganisatie meer zwaar werk moest doen en dit niet kon volhouden. Hij wordt voor 47,50% afgekeurd voor zijn werk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en gaat vervolgens als woonbegeleider aan de slag voor 12 uur per week. Door deze noodgedwongen wisseling van werk is zijn inkomen fors achteruitgegaan.

Medische expertise

De aansprakelijkheid is erkend, maar aangezien er discussie bestaat met de medisch adviseur van de regelend verzekeraar over de vraag of de klachten van betrokkene wel het gevolg zijn van de beide verkeersongevallen, wordt er een onderzoek verricht door een onafhankelijk medisch specialist. Er wordt in deze zaak een expertise verricht door een neuroloog en aansluitend een geneeskundig onderzoek door een verzekeringsarts. De bedoeling is om meer inzicht te krijgen in het opgelopen letsel, de voortgang in het genezingsproces en de mogelijke blijvende gevolgen.

Causaal verband beide verkeersongelukken

Betrokkene heeft twee keer een flexie-extensie trauma van de nek doorgemaakt (ook wel ‘whiplash’ genoemd). Er is hierdoor geen schade veroorzaakt aan het zenuwstelsel, maar er zijn wel forse pijnklachten ontstaan vanuit de spieren rondom de nek en de schouders. Betrokkene is door de chronische pijn aanvankelijk in een negatieve spiraal terecht gekomen, maar heeft dit na beide ongevallen weten te doorbreken met behulp van een gericht oefenprogramma, waardoor zijn klachten minder hevig zijn dan enkele jaren geleden. De neuroloog concludeert dat er redelijkerwijs vanuit moet worden gegaan dat de klachten een gevolg zijn van de beide verkeersongevallen.

LetselPro regelt de schadevergoeding

Op basis van de uitkomsten van de expertiserapporten brengt LetselPro de volledige schade in kaart en start het regelingsoverleg met de wederpartij. Deze keert een schadevergoeding aan het slachtoffer uit van € 157.500,00.

Doe de letselschadetest!