Een 75-jarige man krijgt tijdens een georganiseerde jacht een stukje hagel in zijn linkeroog en verliest als gevolg daarvan zijn oog.

Het slachtoffer is een zogenaamde jachthouder van een bepaald terrein. Hij heeft dit terrein gepacht van de kerk. De kerk zoekt jagers, die op een aantal toegewezen hectare mogen jagen. Deze jagers hebben een jachtrecht. Er mag gejaagd worden op vossen en hazen. De jachthouders en de jagers, die op uitnodiging alleen samen met de jachthouder mogen jagen, moeten beschikken over een jachtakte en een aansprakelijkheidsverzekering waarop het jachtrisico is meeverzekerd. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Jachtwet.

Ongeval tijdens het jagen

Voorafgaand aan een jacht wordt er afgesproken hoe men de jacht gaat uitvoeren. Er zijn “kopgeweren”, jagers welke op een vaste positie staan en zich niet verplaatsen en er zijn “drijvers” die het wild afdrijven. Kopgeweren zijn de jagers welke horen te schieten. Zij mogen niet tegen de drift in schieten, maar laten het wild van zich af lopen.

Toedracht van het ongeval

Betrokkene had zich tijdens de jacht in de flank op een vaste positie opgesteld achter een voersilo, hij was dus kopgeweer. Een aantal andere jagers liepen in een lijn om zo het wild uit het veld te jagen. Op een gegeven moment ziet een drijver een haas lopen en heeft twee keer op de haas geschoten. De haas werd niet geraakt. De kogel/hagel kwam in de grond terecht en is op een stuk steen afgeketst en een stukje hagel is vervolgens in het oog van het slachtoffer terecht gekomen. Toen de drijver voor de tweede keer op de haas schoot liep deze in de richting van het slachtoffer, de kopgeweer. Drijvers mogen nooit schieten in de richting van een kopgeweer.

Geen onrechtmatige daad

De aangeschoten jager schakelt LetselPro in om zijn schade te claimen op de aansprakelijkheidsverzekering van de jager, die op de haas schoot. De reactie van de verzekeraar was teleurstellend en als het letsel. niet zo ernstig was zelfs lachwekkend te noemen. De verzekeraar schrijft als reactie op de aansprakelijkstelling, dat ze van mening is dat er geen sprake is van een onrechtmatige gedraging door hun verzekerde. Het schieten op een haas tijdens een georganiseerde jacht met ervaren jagers is niet onrechtmatig volgens de verzekeraar en erkent dan ook geen aansprakelijkheid. Daar kon het slachtoffer het mee doen.

Jachtdiploma

Voorwaarde om een aansprakelijkheidsverzekering met jachtrisico af te kunnen sluiten is dat de jager beschikt over een jachtakte en die akte bestaat uit drie onderdelen, waaronder een jachtdiploma. In de basisopleiding voor het wettelijke verplichte jachtexamen staan vijf – altijd geldende – veiligheidsregels, waaronder de regel dat een vuurwapen nooit op een mens of een niet bejaagbaar dier, gericht mag zijn en de regel dat enkel en alleen in een veilige richting mag worden geschoten. De veroorzaker van het ongeval heeft verklaard, dat hij op het moment van het schot nog net de bovenkant van de schedel van betrokkene kon zien, dat hij in de richting van de voersilo – waar het slachtoffer achter stond – schoot en dat als de voersilo er niet had gestaan hij zeker niet had geschoten.

Aansprakelijkheid

De schutter is bekend met de veiligheidsregels – hij beschikt immers over een jachtdiploma – en had op basis van zijn eigen verklaringen nooit mogen schieten. Daarmee nam hij beduidend meer risico dan redelijkerwijs verantwoord was. Wanneer iemand onvoldoende zorgvuldig handelt of meer risico neemt dan redelijkerwijs verantwoord is, dan is er sprake van onrechtmatig handelen en daarmee is aansprakelijkheid volgens de wet aanwezig. Op basis van bovenstaande maakt LetselPro korte metten met het standpunt van de verzekeraar en deze erkent dan ook alsnog de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval.

Smartengeld

De aansprakelijke verzekeraar keert een schadebedrag uit van € 40.000,00 bestaande uit een vergoeding voor het smartengeld, huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid.

Doe de letselschadetest!