Tijdens een nachtelijke wandeling van het café naar een eetgelegenheid sprong een man met zijn volle gewicht onverwachts achterop de rug bij een 23-jarige vriend, waardoor zij vielen en betrokkene letsel aan zijn rechterknie en onderbeen opliep.

Letsel na een ongeval

Het slachtoffer is vanaf de ongevalslocatie met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De rechterknie was uit de kom en er waren beschadigingen van pezen, spieren, banden, kraakbeen en een slagader van het rechteronderbeen. In het ziekenhuis vroegen de specialisten zich af of het rechterbeen van de man kon worden behouden. Dezelfde nacht werd hij aan zijn rechteronderbeen geopereerd en kreeg hij een fixateur externe. Tijdens de operatie is er een bloedvat uit het rechterbovenbeen naar het onderbeen rechts getransplanteerd. Na deze operatie moest de jongeman nog enige tijd in het ziekenhuis verblijven. Na ontslag uit het ziekenhuis heeft hij circa 5 à 6 weken met de fixateur externe op bed gelegen en kreeg hij wondverzorging. Na verwijdering van de fixateur externe heeft hij langdurig moeten revalideren middels fysiotherapie. Tussentijds is hij nog twee keer tijdelijk in het ziekenhuis opgenomen vanwege een bacteriële infectie; een ontsteking van het bot van het rechteronderbeen, waarvoor infuusbehandeling met antibiotica noodzakelijk was. De jongeman moet als gevolg van het incident jaarlijks terugkomen bij de trauma-vaatchirurg ter controle op eventueel dichtslibben van de aderen in het rechterbeen.

Aansprakelijkheid voor het ongeval

Het slachtoffer neem contact op met LetselPro en deze stelt de veroorzaker namens het slachtoffer aansprakelijk voor het ongeval. Echter, de verklaringen van de betrokkenen en getuigen lopen uiteen met betrekking tot het aspect of het slachtoffer al dan niet verbaal en/of non-verbaal toestemming gaf aan verzekerde om achterop zijn rug te springen. Om duidelijkheid te verkrijgen over de toedracht vindt er een voorlopig getuigenverhoor plaats bij de rechtbank. Naar aanleiding van de verhoren van de betrokkenen en getuigen houdt het slachtoffer de veroorzaker nog steeds volledig aansprakelijk voor het ontstaan van het ongeval. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker blijft de aansprakelijkheid echter stelselmatig van de hand wijzen.

Onrechtmatige daad met letselschade als gevolg

Het behoeft geen betoog dat in dezen als uitgangspunt heeft te gelden dat de veroorzaker aansprakelijk is te houden voor de gevolgen van het met zijn volle gewicht van circa 120 kilo achter op de rug van zijn vriend te springen, omdat daarbij sprake is van een onrechtmatige daad: als je met je volle lichaamsgewicht ineens achter op de rug van een persoon die voor je uit loopt springt, dien je rekening houden met de zelfs als groot te kwalificeren kans dat deze persoon daardoor ongelukkigerwijs ten val zal komen, met alle gezondheids- en andere schaderisico’s van dien.

Daarbij spelen de concrete omstandigheden van het geval een belangrijke rol, zoals in deze zaak: het nachtelijke uur, de aflopende klinkerstraat/-steeg, de schaarse openbare verlichting, het forse lichaamsgewicht van de veroorzaker, het feit dat deze nooit eerder op de rug van het slachtoffer was gesprongen, het feit dat het slachtoffer niet bekend was dat de veroorzaker wel eens vaker op iemand anders rug placht te springen en last but not least, het alcoholgebruik. Het hoofdverweer van de veroorzaker is dat het slachtoffer hem voorafgaande aan de sprong toestemming zou hebben gegeven om op zijn rug te springen. Echter hiervoor rust de bewijslast volledig op de veroorzaker. In het voorlopig getuigenverhoor is tussen partijen niet vast komen staan dat voorafgaande aan de sprong het slachtoffer aan de veroorzaker ex- dan wel impliciet toestemming zou hebben gegeven om op zijn rug te springen.

Minnelijke regeling

LetselPro stelt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker een deelgeschilprocedure in het vooruitzicht om via de rechter de aansprakelijkheid erkend te krijgen. De verzekeraar stelt daarop voor om de letselschadezaak

Arbeidsongeschiktheid na het opgelopen letsel

Betrokkene is als gevolg van het ongeval volledig afgekeurd voor zijn werk als stratenmaker. Via het UWV heeft hij een rijopleiding gevolgd en is hij als vrachtwagenchauffeur aan de slag gegaan. Ondanks zijn klachten en beperkingen is hij succesvol gere-integreerd, waardoor het verlies van arbeidsvermogen beperkt blijft.

LetselPro regelt de schadevergoeding

Uiteindelijk weet LetselPro de letselschade van de man zonder erkenning van aansprakelijkheid te regelen met de tegenpartij. Het slachtoffer ontvangt een schadevergoeding van € 100.000,00.

Doe de letselschadetest!