Een 4-jarig kind loopt letsel op door toedoen van een hond. Dit voorval heeft grote gevolgen, zo loopt het kind een wond in het gezicht op die gehecht moest worden en is er angst voor honden ontstaan. Een dergelijk voorval zorgt uiteraard voor veel emoties bij het slachtoffer en de familie en daarnaast heeft het voorval ook financiële gevolgen. LetselPro is ingeschakeld om als belangenbehartiger op te treden. Hieronder leest u hoe het een en ander uiteindelijk is geregeld.

Aansprakelijkheidsverzekering

De eigenaar van de hond had op het moment van het ongeval een aansprakelijkheidsverzekering. LetselPro heeft als belangenbehartiger een aansprakelijkstelling opgesteld en de schade in kaart gebracht. Daarnaast zijn onderhandelingen gevoerd met de aansprakelijkheidsverzekering om tot een passende vergoeding te komen.

Vaststellingsovereenkomst met voorbehoud

Ten tijde van deze onderhandelingen was de hoogte van de schade nog niet inzichtelijk. Uiteindelijk wordt een overeenkomst opgesteld met daarin de afspraken over de schade die het slachtoffer door het ongeval kreeg en eventueel in de toekomst nog krijgt, een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Het totaalbedrag is vastgesteld op € 4.000,00 en hierin is ook de smartengeldvergoeding meegenomen. In de overeenkomst is een voorbehoud gemaakt voor plastische chirurgie die in de toekomst mogelijk nodig is als gevolg van dit ongeval. Op deze wijze is rekening gehouden met het gegeven dat het niet duidelijk is hoe de littekens zich tijdens de groei zullen ontwikkelen.

Minderjarig kind: rechterlijke machtiging en rekening met BEM-clausule

Om ervoor te zorgen dat de moeder de vaststellingsovereenkomst met de aansprakelijkheidsverzekeraar namens haar kind rechtsgeldig kon ondertekenen, is om een rechterlijke machtiging verzocht. Nadat dit verzoek was ingewilligd, konden beide partijen tot ondertekening overgaan zodat de zaak afgerond kon worden.

Smartengeldvergoeding

Zoals benoemd, is er een smartengeldvergoeding betaald. De smartengeldvergoeding is bedoeld voor het slachtoffer en in deze zaak dus voor het kind zelf. Om dit in goede banen te leiden, is het vereist een speciale rekening te openen met een BEM-clausule. Deze rekening staat op naam van het kind en op deze rekening blijft de vergoeding vast staan totdat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Vanaf dat moment kan het kind zelf over het bedrag beschikken.

Doe de letselschadetest!