Een dertigjarige man raakte eind 2010 betrokken bij een verkeersongeval. Als gevolg van het ongeval liep de man op het werk een promotie naar een hogere functie mis. Het hogere salaris dat hij bij promotie zou krijgen, loopt hij mis.

Whiplash na een verkeersongeval

Aan de ‘kop-staart’ botsing hield de man nekklachten, hoofdpijnklachten, misselijkheid en duizeligheid over. De klachten wijzen erop dat de man zeer waarschijnlijk een whiplash heeft opgelopen bij het ongeval. Na behandeling door een fysiotherapeut wordt hij doorverwezen naar een neuroloog. De verdere revalidatie wordt afgewerkt in een revalidatiecentrum en ook wordt hij nog begeleidt door diverse bedrijfsartsen. Na een succesvolle revalidatie kan de man weer volledig aan het werk.

Verlies van arbeidsvermogen

Een maand voordat het ongeval plaatsvond had de man met zijn werkgever afgesproken, dat hij een hogere functie zou gaan uitoefenen. Gezien het feit dat de herstelperiode een lange tijd in beslag heeft genomen, was zijn werkgever genoodzaakt de betreffende functie door iemand anders te laten bekleden. Wanneer de man het ongeval niet zou hebben gehad, zou de man zeker een promotie hebben gemaakt en waren zijn inkomsten hoger geweest dan in zijn huidige situatie na het ongeval. De man lijdt dus financiële schade. Deze schadepost wordt het verlies van arbeidsvermogen genoemd.

Pensioenschade

Ondanks dat de klachten van de whiplash slechts van tijdelijke aard zijn, is er door de misgelopen promotie niet alleen sprake van het mislopen van loon, maar ook van toekomstige schade. Deze toekomstige schade bestaat uit het lagere salaris en de lagere pensioenopbouw. Het verlies aan arbeidsvermogen alsmede de pensioenschade wordt nauwkeurig berekend door LetselPro, waarbij wel rekening wordt gehouden met een beperkte looptijd aangezien de man volledig hersteld is en geacht wordt binnen een bepaalde tijd weer door te kunnen groeien naar een hogere functie.

Schadevergoeding

Tot volle tevredenheid van de man wist LetselPro recent de geleden schaden te laten vergoeden door de aansprakelijke verzekeraar, die gebeurde door middel van een betaling van €35.000,00 aan het slachtoffer.

Bent u zelf slachtoffer geworden van een verkeersongeval of een ander type ongeval? Letselschadebureau LetselPro staat klaar voor u om de geleden letselschade te verhalen op de aansprakelijke partij. Ook wanneer u niet zeker weet of u in aanmerking komt raden wij u aan om contact met ons op te nemen. De hulp van LetselPro is voor u namelijk altijd gratis!

Doe de letselschadetest!