Een 35-jarige man was betrokken bij een eenzijdig fietsongeval. De fietser kwam ’s nachts ter hoogte van – in opdracht van een gemeente – verrichte wegwerkzaamheden (de weg werd opnieuw bestraat) met het voorwiel van zijn fiets in het losse zand terecht op een plek waar de straat nog niet opnieuw was bestraat. Doordat zijn fiets hierdoor plotseling stil kwam te staan gleed de man met zijn rechtervoet van de trapper, waarna de fiets (trapper) met kracht tegen de achterzijde van zijn rechteronderbeen klapte en dit been op meerdere plaatsen brak.

Het slachtoffer schakelt LetselPro in om de gemeente in de hoedanigheid van wegbeheerder aansprakelijk te stellen voor het fietsongeval en de gevolgen daarvan.

Toedracht van het ongeval

Op het moment van het ongeval was het donker en het desbetreffende gedeelte van de straat was niet tot nauwelijks verlicht, zodat de fietser niet tijdig kon zien aankomen dat de bestrating op die plek zou ophouden. Ook waren er geen waarschuwingstekens op of naast de weg aangebracht om het verkeer voor deze onveilige situatie te waarschuwen. Evenmin was er een hek geplaatst om te voorkomen dat verkeersdeelnemers zomaar het losse zand in zouden rijden.

Om bovenstaande redenen moet de gemeente de aansprakelijkheid erkennen.

Aansprakelijk stellen gemeente

Bij het ongeval liep de fietser een gebroken enkel rechts op, die operatief werd behandeld. Na enige tijd zijn de plaat en de schroeven operatief verwijderd. Desondanks resteren nog immer (pijn)klachten, met name bij belasten. De restklachten leiden in het dagelijkse leven tot beperkingen, onder meer bij langdurig staan. Ondanks de beperkingen kan de man zijn werk en huishouden blijven doen. In overleg met de aansprakelijke verzekeraar wordt een onafhankelijk orthopedisch expertiseonderzoek verricht waarbij een percentage blijvende invaliditeit van de gehele persoon (afgekort: b.i.g.p.) wordt vastgesteld.

Letselschade vergoeding

Recent werd deze zaak geregeld met de aansprakelijke verzekeraar van de gemeente voor een bedrag van € 13.500,- als vergoeding voor reiskosten, onvergoede medische kosten, fiets- en kledingschade en smartengeld. In de vaststellingsovereenkomst wordt een nadrukkelijk voorbehoud opgenomen met het oog op de wenselijk geoordeelde medische herkeuring van de rechterenkel, zodat de man indien nodig nog terug kan komen op de zaak.

Doe de letselschadetest!