Een 26-jarige man neemt contact op met LetselPro om zijn lopende letselschadezaak te beoordelen. Hij heeft een whiplashtrauma opgelopen bij een achteropaanrijding en is voor 43% afgekeurd voor zijn eigen werk. De verzekeraar van de aansprakelijke partij biedt hem een schadevergoeding aan van € 60.000,00 om zijn schade finaal te regelen. Zijn toenmalige belangenbehartiger adviseert hem uitdrukkelijk om akkoord te gaan met dit voorstel. Na overname van het dossier door LetselPro betaalt de tegenpartij uiteindelijk een fors hogere schadevergoeding.

Achteropaanrijding

Betrokkene moest in zijn auto afremmen voor een stoplicht. Vervolgens botste er een auto achterop, die hij in zijn achteruitkijkspiegel zag aankomen. Daarna werd deze auto en de daaropvolgende auto eveneens van achteren aangereden, zodat betrokkene drie klappen heeft gevoeld. Hij is zelf niet op een voorligger gebotst. Hij moest even bijkomen en is daarna uitgestapt en heeft zijn vriendin gebeld. Daarna heeft hij de auto aan de kant gezet en de schadeformulieren ingevuld. Hij kon nog rijden met zijn auto en is naar zijn werk gereden. Er is geen politie aanwezig geweest.

Nekklachten

Op zijn werk kreeg hij last van een stijve nek en hoofdpijn en hij is vervolgens naar zijn huisarts gegaan, die foto’s heeft laten maken van zijn nek, waar niets op te zien was. Later is hij door zijn huisarts naar het ziekenhuis verwezen voor het maken van een MRI van de nek. Vervolgens is hij doorverwezen naar een neuroloog, die hem weer doorverwees naar een neurochirurg. Betrokkene is verwezen naar een chiropracter, maar de klachten werden daarna erger. Vervolgens is hij twee keer bij een fysiotherapeut geweest, maar deze kon zijn nek niet losmaken. Hij is daarna verwezen naar een soort revalidatiecentrum, waar hij fysiotherapie en fysiofitness kreeg. Hij heeft ook een psycholoog gesproken, die hem met EMDR heeft behandeld, omdat hij voortdurend moest denken aan het moment dat hij de achteropkomende auto in de achteruitkijkspiegel zag. Dit maakte hem angstig. Na de behandeling waren de angstklachten verdwenen.

Whiplashtrauma

Het is gezien de aard van het ongeval aannemelijk dat er sprake is geweest van een geforceerde flexie en extensie van de CWK met overrekking van de weke delen, die de CWK omgeven. Blijkens het beeldvormend onderzoek zijn traumatische afwijkingen uitgesloten. Er is dus sprake geweest van een whiplashtrauma, hetgeen de klachten over een pijnlijke stijve nek, die in aansluiting op het ongeval zijn ontstaan en die herhaalde malen zijn gedocumenteerd in de medische correspondentie, kan verklaren. Meestal verdwijnen dergelijke klachten binnen enkele maanden, maar in sommige gevallen persisteren de klachten, waarbij geen anatomisch substraat aanwijsbaar is, maar de klachten kunnen worden gezien als een chronisch pijnsyndroom.

Werksituatie

Ten tijde van het verkeersongeval volgde betrokkene de opleiding tot verpleegkundige in de GGZ. Hij zat in het tweede jaar. Na ongeveer 2 maanden heeft hij geprobeerd weer te gaan werken, maar dat ging niet goed. Hij had last van zijn nek en is daardoor weer gestopt. Ook een tweede poging later is niet succesvol geweest. Betrokkene liet zich omscholen tot jobcoach met als doel om voor zichzelf te beginnen. De tegenpartij zag dit als een goed moment om de zaak te regelen met als argument dat cliënt als zelfstandig jobcoach minimaal hetzelfde inkomen kon vergaren als dat hij in de situatie zonder ongeval had kunnen verdienen. Kortom geen verlies van arbeidsvermogen.

Overname dossier

De man ging op advies van LetselPro niet akkoord met het regelingsvoorstel van de tegenpartij en achteraf gezien heeft hij zichzelf daar een goede dienst mee bewezen. Het werk als zelfstandig jobcoach kwam vanwege de ongevalsgerelateerde klachten nooit van de grond. LetselPro weet na overname van het dossier deze zaak te regelen voor een bedrag van € 380.000,00. Een fors hogere schadevergoeding dan het eerder aangeboden en door de voormalige belangenbehartiger positief geadviseerde bedrag van € 60.000,00.

Doe de letselschadetest!