Een 53-jarige man is op zijn fiets, tegelijkertijd met zijn partner, aangereden door een van links komende auto. Hij is op de grond gevallen en herinnert zich als eerste dat hij zijn vriendin op de grond zag liggen. Beiden konden daarna opstaan. Er is geen politie of ambulance geweest. De bestuurder van de auto heeft betrokkene en zijn vriendin naar huis gebracht en de fietsen zijn later door zijn broer opgehaald.

Letsel

Hij heeft zelf geen uitwendige verwondingen opgemerkt, maar toen hij een paar dagen later door zijn eigen huisarts werd onderzocht, maakte deze melding van een korstje op het achterhoofd, waaruit betrokkene opmaakt dat hij op zijn achterhoofd is gevallen. Hij is niet misselijk geweest en heeft niet gebraakt. Hij had direct pijn in zijn hoofd. Het ongeval was op een zaterdag en betrokkene is dezelfde middag naar de huisartsenpost geweest, waar hij onderzocht is door de waarnemend huisarts. Deze heeft rust geadviseerd. Na het weekend heeft hij zijn eigen huisarts bezocht, die hem eveneens rust adviseerde. Inmiddels had betrokkene behalve hoofdpijn, ook pijn in zijn hele lichaam. Een aantal dagen later kreeg hij last van oorsuizen en minder goed horen in het linker oor. Hij is bij een KNO-arts geweest, waar hij 1½ jaar onder controle is geweest. Betrokkene heeft uiteindelijk te horen gekregen dat hij er mee moest leren leven. Betrokkene merkte ook dat hij zich minder goed kon concentreren en veel last had van stress. Hij maakte zich overal druk over. Hij is langdurig behandeld door een psycholoog en later is hij behandeld in een revalidatie-instelling, drie maal per week gedurende 1½ jaar. Hij heeft er desgevraagd niets aan gehad. Betrokkene wordt thans nog steeds behandeld door een psycholoog. Hij is onderzocht door een neuroloog. Er is een scan van zijn hoofd gemaakt, maar daar waren geen afwijkingen op te zien. Hij heeft ook een slaaponderzoek gehad, omdat hij slecht sliep en daar kwam uit dat hij door de stress niet goed kon slapen. Hij is ’s nachts onrustig, met schreeuwen, waardoor hij inmiddels gescheiden van zijn vriendin slaapt. Betrokkene is tijdens de revalidatie veel getest. Hij weet nog dat er een onderzoek is afgebroken, omdat het spanningsniveau te hoog was. Hij heeft ook onderzoek gehad naar belastbaarheid en daar scoorde hij beneden het gemiddelde. Zijn grote probleem is stress. Hij maakt zich overal druk over; over zijn klachten, over de toekomst en hij is voortdurend gespannen.

Eigen bedrijf

Ten tijde van het ongeval was betrokkene werkzaam in zijn eigen dakdekkersbedrijf. Na het ongeval heeft hij een tijdje rust genomen en later heeft hij het bedrijf op advies van de psycholoog tijdelijk gesloten. Met behulp van een arbeidsdeskundige heeft hij geprobeerd de zaak weer op de rit te krijgen, maar na het aannemen van een nieuwe klus merkte hij dat het niet goed ging. Hij had moeite met het organiseren en het regelen van dingen. Uiteindelijk is hij aan de slag gegaan als glazenwasser en dit doet hij nog steeds. Daarnaast doet hij af en toe kleine klussen, zoals het schoonmaken van dakgoten of kleine dak reparaties. Hij werkt op dit moment 18-20 uur per week. Hij werkt alleen ’s morgens en is na het werk helemaal op.

Afwikkeling schade

Na een neurologische- en psychiatrische expertise werd deze letselschadezaak geregeld door LetselPro met de aansprakelijke verzekeraar voor een bedrag van € 410.000,00, voornamelijk als vergoeding voor het verlies van arbeidsvermogen.

Doe de letselschadetest!